Meer resultaten voor Vlaamse


    
Vlaamse

Vlaams Wikipedia.
De dialecten, die in de Vlaamse provincies worden gesproken, zijn net als de Nederlandse standaardtaal en de dialecten van Limburg, Brabant en Holland van Germaanse stam. Zij vallen uiteen in verschillende groepen. Het Limburgs, het Brabants waaronder het Antwerps, het Oost-Vlaams en het West-Vlaams.
lening overheid
Vlaamse Woonraad Wonen Vlaanderen.
Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2015 tot aanwijzing van de voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers van de Vlaamse Woonraad. Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2015 tot aanwijzing van de voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers van de Vlaamse Woonraad.
vlaams krediethuis
De Vlaamse Gemeenschap Belgium.be.
Het Vlaams parlement stemt de decreten: dat zijn de wetten van de Vlaamse Gemeenschap en van het Vlaamse Gewest. De Regering van de Vlaamse Gemeenschap oefent de uitvoerende macht uit en is samengesteld uit maximaal tien ministers, en één minister-voorzitter.
badkamerrenovatie vlaams brabant
Vlaamse Ouderenraad.
Barometer 2016: Signaleer de Vlaamse Ouderenraad wat jouw lokale ouderenraad belangrijk vindt. Met een jaarlijkse barometerbevraging wenst de Vlaamse Ouderenraad, door de ogen van de lokale ouderenraden zelf, de noden en de evolutie van de werking van lokale ouderenraden in kaart te brengen.
vochtbestrijding vlaams brabant
Vlaamse Jeugdraad Vlaamse Jeugdraad is de officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering over al wat kinderen, jongeren en hun organisaties aanbelangt.
Een nieuwe adviseursploeg van jongeren en jeugdwerkers gaat vanaf januari 2018 van start om de stem van kinderen en jongeren op alle beleidsniveaus te versterken. In het verleden bepaalde de Vlaamse Jeugdraad in dossiers als stemrecht vanaf 16 jaar en het psychisch welzijn van jongeren mee de toon van het politieke debat.
Dakwerken Vlaams Brabant

Contacteer ons